Opvallende cijfers: onderzoek onder 7.000 Europese consumenten wijst uit dat slechts 21% van hen weet dat de AVG eraan komt. Nadat echter alle ondervraagden over de AVG zijn geÏnformeerd, geeft maar liefst 82% van hen aan gebruik te willen gaan maken van de mogelijkheden die de AVG gaat bieden om hun persoonlijke data in te zien, het gebruik daarvan te beperken en/of deze te laten verwijderen.

Dit betekent dat de AVG bij de consument nog niet leeft, maar zodra het grote publiek bewust wordt van zijn rechten – hetgeen een kwestie van tijd is – grootschalige aanspraak op de AVG-rechten door consumenten valt te verwachten. Veel bedrijven zullen hier hun IT-infrastructuur serieus op moeten gaan aanpassen/voorbereiden om straks niet vast te lopen. Welke bedrijven met name?

De top 3 branches waar de Europese consument zegt zijn AVG-rechten te gaan uitoefenen:

  • retailers (45%)
  • telecombedrijven (16%)
  • overheidsinstellingen (15%)

Welke rechten met name? de top 3 AVG-rechten die Europese consumenten zeggen te gaan gebruiken:

  • recht op inzage (47%)
  • recht op verwijdering (22 %)
  • inzicht wanneer persoonlijke gegevens worden gebruikt voor geautomatiseerde
    beslissingen (profiling) (9 %)

 

BRON: Survey ‘GDPR: show me the data’, 2017, Pegasystems Inc.