Steeds meer mensen stappen in de cryptomunten. Mogelijk ook je personeel. Prima, zou je zeggen maar gezien de grote dagelijkse schommelingen die de koersen van cryptomunten ondergaan, verlangt het volgen van de koers van de munten veel tijd van je personeel; werktijd. Zeker nu de cryptomunten zo een hype vormen, is de kans groot dat het handelen in de cryptomunten tijdens het werk uit de klauwen gaat lopen voor een werkgever.

Recht op privacy op de werkvloer
Het volgen van de handel in cryptomunten, dan wel het handelen daarin, op de werkvloer volledig verbieden, lijkt echter niet mogelijk. Het grondrecht op privacy uit artikel 8 EVRM strekt zich ook uit tot de werkvloer. Het EHRM oordeelde in 1992 al dat werknemers een gerechtvaardigd belang hebben om ook gedurende het uitvoeren van bedrijfsmatige activiteiten tot op zekere hoogte relaties met andere mensen aan te kunnen gaan. Het recht om tot op zekere hoogte privézaken te regelen gedurende werktijd mag een werknemer dus niet worden ontzegd.

Reglement
Verstandig is echter wel het gebruik van de ICT-middelen en internet (voor de handel in cryptomunten) gedurende werktijd zoveel als mogelijk te reguleren en vast te leggen in een reglement. Indien sprake is van duidelijk beleid van de werkgever over (ongewenst) internetgebruik en de sancties die hierop kunnen volgen, is het mogelijk het privé-internetgebruik voor de handel in de cryptomunten van de werknemer aan banden te leggen en te sanctioneren bij overtreding daarvan. Zonder reglement zal dit vele malen lastiger liggen. De werknemer weet dan immers niet waar hij aan toe is.

Wallets
Er lijkt ook nog een andere belangrijke reden om in dit kader een reglement op te stellen. Naast het risico op overtallig privé-internetgebruik is het ook van belang in overweging te nemen dat cryptomunten in een zogenaamde ‘wallet’ moeten worden bewaard. De veiligste wallets zijn de hardware wallets. Daarvoor zou de werknemer een USB-stick kunnen gebruiken die hij/zij steeds in het kantoornetwerk steekt als hij/zij een transactie wil doen. Dit brengt een verhoogd risico met zich ten aanzien van het overbrengen van virussen op het netwerk van kantoor. Het gebruik van USB-sticks door een werknemer op het kantoornetwerk zou dan ook verboden moeten worden, althans in ieder geval zolang deze niet eerst door de IT-afdeling is gecontroleerd op virussen.

Mogelijk gevaarlijker wordt het zelfs indien de werknemer zou besluiten een software wallet op het kantoornetwerk te installeren waarin hij de cryptomunten bewaart. Het netwerk van kantoor wordt dan ineens bovenmatig interessant voor hackers die erop uit zijn cryptomunten te stelen. Ook lijken discussies onwenselijk indien onderhoud of updates op het netwerk van kantoor leiden tot het verloren gaan, dan wel aantasten van, een software wallet van een werknemer.

Het is dan ook verstandig in een ICT- en internetreglement nadrukkelijk ook aandacht te besteden aan de handel in cryptomunten. De gevaren voor de werkgever zijn reëel en potentieel ingrijpend.