WEET ALLES VAN

Privacyrecht

als ondernemer of (overheids)organisatie heb je te maken met persoonsgegevens, bijvoorbeeld van medewerkers, klanten, prospects, bezoekers of relaties. Wat mag en moet je daarmee? #RECHT adviseert je graag over het gebruik, de beveiliging en de opslag van deze gegevens.

 • Advies met betrekking tot:
  • de Wet Bescherming Persoonsgegevens
  • de Wet Meldplicht Datalekken
  • de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV)
 • Privacy-scan van de onderneming: wat zijn de aandachtspunten en hoe worden die in lijn gebracht met de wet- en regelgeving?
 • Meldingen aan en discussies met de Autoriteit Persoonsgegevens
 • Opstellen, beoordelen en aanpassen van:
  • privacyreglement
  • bewerkersovereenkomst
  • handboek Datalekken
 • In-house cursussen/training van personeel

Ondernemings- en vennootschapsrecht

welke rechtsvorm past het best bij jouw onderneming en hoe richt je die onderneming vervolgens in? Wie krijgt welke bevoegdheden en hoe luiden de spelregels tussen de betrokken partijen?

 • Advies met betrekking tot:
  • de keuze en oprichting van rechtsvorm (eenmanszaak, VOF, maatschap, coöperatie, stichting, vereniging, BV of NV)
  • benoeming en ontslag bestuurders
  • aandeelhoudersgeschillen
 • Opstellen, beoordelen en aanpassen van:
  • statuten
  • directie- en RvC-reglement
  • aandeelhoudersovereenkomst
 • Opstellen besluiten van bestuur/RvC/AvA
 • Procederen bij de Ondernemingskamer

Contractenrecht

de samenwerking heb je wel voor ogen, maar hoe leg je de afspraken nu zó vast dat alles afgedekt is, voldoet aan de regels en dat beide partijen de bijbehorende rechten en verplichtingen krijgen?

 • Het beoordelen, opstellen en aanpassen van onder andere:
  • leveringsovereenkomst
  • koopovereenkomst
  • leningsovereenkomst
  • overeenkomsten van opdracht
  • agentuurovereenkomst
  • distributieovereenkomst
  • franchiseovereenkomst
  • outsourcingsovereenkomst
  • managementovereenkomst
  • aandeelhoudersovereenkomst
  • licentieovereenkomst
  • geheimhoudingsovereenkomst
  • algemene voorwaarden

IS VERDER STERK IN

Bedrijfsovernames

hoe ga je te werk als je wilt uitbreiden of juist een opvolger zoekt? Misschien heb je al een kandidaat die de onderneming wil overnemen? #RECHT zorgt ervoor dat de afspraken op de juiste manier worden vastgelegd, zonder losse eindjes.

 • Het beoordelen, opstellen en aanpassen van onder andere:
  • activa/passiva overeenkomst
  • overeenkomst van koop en verkoop van aandelen
  • due diligence
  • intentieovereenkomst

Procesrecht

recht hebben is een ding, recht krijgen is een tweede. Bij welke rechter moet een procedure worden gestart en wat kan daarin gevorderd worden?

 • Advies met betrekking tot:
  • dagvaardingsprocedure
  • verzoekschriftprocedure
  • kort gedingprocedure
  • beslaglegging

Huurrecht

een passend pand is de uitvalsbasis voor iedere onderneming, maar zijn alle voorwaarden helder en sluiten ze aan bij de wensen en toekomstplannen van het bedrijf? Ook als verhuurder kun je bij #RECHT terecht, bijvoorbeeld als een huurder de huur niet betaalt.

 • Opstellen en beoordelen huurovereenkomst
 • Veiligstellen rechten als huurder of als verhuurder
 • Beëindigen huurovereenkomst
 • Ontruiming van het gehuurde

ICT-recht

ken je de weg op het relatief onontgonnen terrein van systemen, licenties, software, netwerken en webapplicaties?

 • Het beoordelen, opstellen en aanpassen van onder andere:
  • softwarelicentieovereenkomst
  • onderhoudsovereenkomst
  • overeenkomst tot ontwikkeling software
  • service level agreement (SLA)
  • Discussies met betrekking tot domeinnamen

Incassorecht

je werkt hard, maar hoe zorg je ervoor dat je (op tijd) betaald krijgt?

 • Sommatiebrief
 • Advies met betrekking tot betalingsregelingen
 • Incassoprocedure
 • Beslaglegging
 • Advies m.b.t. het verkrijgen van zekerheid tot betaling (pand/hypotheek/garantstelling);