Ondernemingsrecht

Ondernemings- en vennootschapsrecht

welke rechtsvorm past het best bij jouw onderneming en hoe richt je die onderneming vervolgens in? Wie krijgt welke bevoegdheden en hoe luiden de spelregels tussen de betrokken partijen?

 • Advies met betrekking tot:
  • de keuze en oprichting van rechtsvorm (eenmanszaak, VOF, maatschap, co√∂peratie, stichting, vereniging, BV of NV)
  • omzetting in andere rechtsvorm
  • herstructurering van rechtspersoon
  • fusie van rechtspersonen
  • aanbieden van aandelen
  • benoeming en ontslag bestuurders
  • aandeelhoudersgeschillen
  • aandeelhoudersvergaderingen
  • vertegenwoordigingsbevoegdheid
 • Opstellen, beoordelen en aanpassen van:
  • statuten
  • directie- en RvC-reglement
  • aandeelhoudersovereenkomst
  • besluiten van bestuur/RvC/AvA
 • Procederen bij de Ondernemingskamer
  • Verplichte enqu√™teprocedure